Media

Partybar in Uithuizen ingrij­pend verbouwd

Omme­lander Courant - donderdag 25 juni 2020

UITHUIZEN - De Partybar aan de Hoofd­straat-Oost in Uithuizen wordt momen­teel ingrij­pend verbouwd. Het is de bedoe­ling van de nieuwe eige­naren Jakob en Petra Dijk­ster­huis om er in november een klein­schalig restau­rant en in de avond­uren een 21+-café te openen. De naam veran­dert in Café bij JP.

"Het is nu één grote bouwval, het pand is hele­maal leeg. We gaan het volledig vernieuwen en er wordt zelfs een buiten­muur volledig nieuw opge­trokken.", legt Petra Dijk­ster­huis uit. In november moet het alle­maal klaar zijn. "We hebben gemerkt dat er vooral bij de ouderen behoefte is aan een gezel­lige uitgaans­ge­le­gen­heid waar de muziek niet te hard staat en er gele­gen­heid is om een spel­letje te doen aan de bar. Daarom hebben we ook een leef­tijds­grens van 21 jaar. Het café gaat open wanneer het restau­rant wordt gesloten en we sluiten 's nachts om 01:00 uur. Wie dan nog verder uit wil, kan elders in het dorp wel terecht. Voor­alsnog gaan we vier dagen in de week open: van donderdag tot en met zondag. In de zomer wellicht wat meer avonden dat men op het terras wat kan drinken. Moge­lijk gaan we in de toekomst ook nog lunches verzorgen."

Café bij JP krijgt naar de bar vijf tafel­tjes en een stam­tafel. "Met 28 man hebben we de zaak vol, dus we hebben geen problemen met coron­a­maat­re­gelen. Ook afstand houden is geen punt. We hebben geen uitge­breid menu, maar de mensen kunnen hier voor een schap­pe­lijke prijs terecht.", legt ze uit. "Het zal een klein­schalig restau­rant worden met eerlijke en heer­lijke alle­daagse gerechten, zoals een goed stukje bief­stuk of een schnitzel. En ook zullen we aan vege­ta­riërs denken."

Het aanvan­ke­lijke plan om appar­te­menten in het pand te reali­seren, kreeg geen goed­keu­ring van de gemeente. "Wonen mag niet is de rede­ne­ring van de gemeente die het centrum het centrum wil houden en daar kan ik wel inkomen."

In november verwacht men het pand te kunnen openen. Er komt een nieuwe bar, een nieuwe keuken en een nieuwe toilet­groep. Achterin het pand komt een klein zaaltje voor vere­ni­gingen, verga­de­ringen of een klein feestje. Ook wordt er gedacht aan live-muziek, zoals bijvoor­beeld een blues­bandje. Overi­gens zal ook het terras terug­keren, maar dat wordt dan pas uiter­aard 2021. Erva­ring in de horeca is er, want in het Westen had ze een restaurant.